شهروندی ترکیه

شهروندی ترکیه
2019/06/14

Turkish Citizenship
هر ساله تعداد زیادی از اتباع خارجی موفق به دریافت شهروندی ترکیه می شوند برای بدست آوردن شهروندی ترکیه چندین مدارک جهت ارائه دادن نیاز است

دلایل داشتن و به دست آوردن شهروندی ترکیه

1. شهروندی ترکیه از بدو تولد:
اگر یکی از والدین شهروند ترکیه باشند کودک به صورت اتوماتیک شهروند ترکیه خواهد شد

2. شهروندی ترکیه پس از تولد با تصمیم مرجع صالح:
الف) مدارک عمومی
متقاضیان شهروندی ترکیه باید:
- در سن بلوغ باشند و دارای اجازه تصمیم گیری از نظر قانونی باشند
- در ترکیه بدون وقفه 5 سال ساکن بوده باشند - برای بدست آوردن اجازه اقامت در این مدت 5 سال راحت ترین راه خرید یک ملک است: هرساله میتوانید اقامت خود را تمدید کنید اگر صاحب ملک خود باشید. مانند یک سرمایه گذاری که منجر به اقامت و شهروندی شما و همین طور خانواده ی شما خواهد شد.
- بررسی تعیین جهت حل و فصل کردن اقامتتان در ترکیه
- نداشتن بیماری خاص که موجب بیماری عمومی شود
- قادر بودن به صحبت کردن به زبان ترکی در حد مناسب
- یک درآمد و شغل برای برآمدن از عهده ی هزینه در ترکیه
- دارا بودن از شخصیت اخلاقی مناسب
- عدم اقدام علیه امنیت ملی یا عمومی
شانس بدست آوردن اقامت ترکیه برای شما افزایش می یابد اگر شما بتوانید ثابت کنید قادر هستید سهمی با ارزش در فرهنگ ترکیه و جامعه داشته باشید

ب) مدارک ویژه
متقاضی ممکن است واجد شرایط گرفتن شهروندی ترکیه باشد با تصمیم شورای وزیران. باید ثابت شود که متقاضیان هیچ اقدامی علیه امنیت ملی و عمومی نداشته و نخواهند داشت. شرایط:
- خارجیانی که یک برنامه صنعتی و یا یک خدمات ویژه در زمینه های اقتصادی، فنی، علمی، اجتماعی، هنری، فرهنگی و یا ورزشی به جامعه ارائه دهند
- خارجیانی که تابعیتشان لازم است
- خارجیانی که به عنوان مهاجر پذیرفته میشوند

پ) برنامه های کاربردی برای کسب دوباره شهروندی در ترکیه
- کسانی که تابعیت ترکیه خود را از دست داده اند و میتوانند برای آن دوباره تقاضا دهند، برای این کار لازم است که حداقل 3 سال در ترکیه اقامت کنند.

ت) برنامه های کاربردی برای شهروندی ترکیه از راه ازدواج
این یکی از ساده ترین راه ها برای بدست آوردن تابعیت ترکیه است، بعد از 3 سال ازدواج با یکی از شهروندان ترکیه، میتواند تقاضای شهروندی ترکیه را بدهد - شخص خارجی باید در این مدت با همسر خود زندگی کرده باشد، در صورتی که هیچ اقدامی علیه امنیت ملی و عمومی انجام نداده باشند و همین طور هیچ اقدامی بر علیه وحدت خانواده خودشان.

در برنامه های کاربردی جهت تابعیت ترکیه از طریق ازدواج، ئزارت کشور جهت شهروندی شخص تصمیم نهایی را خواهد گرفت.

این متن شامل اطلاعات کوتاه در مورد تابعیت کشور ترکیه بود.