وکالت نامه

وکالت نامه
facebook google plus twitter


Vekaletnameیک وکالت نامه نوشته شده است که اجازه به غیر میدهد در مورد امضای قراردادها، این وکالت نامه به طور کلی در مواردی استفاده میشود که یکی از طرفین قرارداد نمیتوانند در آن شرکت کنند، این وکالت نامه باید در دفتر ثبت احوال ترکی امضا و تنظیم شود، در زمان خرید ملک در ترکیه ممکن است شما نیاز به وکیل داشته باشید برای زمانی که در ترکیه زندگی نمیکنید جهت امضای بعضی از قراردادها، شرکت سامر هوم میتواند در گرفتن وکیل قانونی برای زمانی که شما در ترکیه نیستید به شما کمک کند

مزایای وکالت نامه

اگر مشتری شرکت ما را به عنوان وکیل خود انتخاب کند و یا اینکه وکیلی در ترکیه انتخاب کند و به ما معرفی کند ما میتوانیم در زمان هایی که مشتری در ترکیه نیست مراحل خرید را ادامه دهیم و این موضوع باعث صرفه جویی در وقت و هزینه برای مشتری خواهد شد، وکالت نامه در تمام دفاتر رسمی قابل ارائه است اپر شما هیچ شخص قابل اطمینانی جهت این امر ندارید شرکت سامر هوم میتواند در این مورد به شما کمک کند

موارد مهم در مورد وکالت نامه

این سند تنها برای خرید ملکتان در ترکیه تنطیم میشود و برای تنطیم سند و همین طور برای انتقال مالکیت آب و برق برای ملک شما، این سند برای زمانی که شما در ترکیه نیستید لازم است.