افزایش 150 درصدی دریافت تابعیت ترکیه

افزایش 150 درصدی دریافت تابعیت ترکیه
facebook google plus twitter

 

 ایرانی ها با خرید بیش از ۲.۲۰۰ خانه در ۶ ماه اول سال ۲۰۱۹ میلادی (لینک خبر) و دریافت ۲۵۳ تابعیت در این زمان به ترتیب دومین خریدار ملک و اولین در دریافت تابعیت از طریق  سرمایه گذاری هستند.

تعداد ایرانی‌هایی که طی۶ ماه اول ۲۰۱۹ اقدام به دریافت تابعیت ترکیه از طریق خرید ملک کرده‌اند ۱۵۰ درصد نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش یافته است.